Aktualitások

Végső háromnyelvű kiadvány

A projekt eredmények és a zárókonferencia előadás anyagai CD-re írva a célcsoportok számára kiosztásra kerültek. További CD példányok a...

A T-JAM projekt zárókonferenciája

A projekt partnerek ismertették az elért eredményeket a zárókonferencián, amely szeptember 16.-án volt Zalaegerszegen.

A bemutatásokat ...

A projekt


A T-JAM projekt elősegíti a stratégiai termálvíz használók közötti együttműködést és a geotermális energia jövőbeli hasznosításának lehetőségét északkelet-Szlovénia és nyugat-Magyarország határmenti régiójában. A projekt hozzájárul a termálvíztartókkal történő harmonizált és fenntartható gazdálkodás megalapozásához és közös megfi gyelőhálózat kialakításához, amely stratégiai jelentőségű mindkét ország számára. Az eredmények együttes terjesztése és publikálása a határ mindkét oldalán hozzájárul úgy a jelenlegi és jövőbeli hasznosítók, mind a szélesebb közvélemény környezettudatos gondolkodásának alakításához.

A projekt határon átnyúló célkitűzései:

 

 • Kutatás és kiegészítő vizsgálatok végzése a határmenti régióban a határral osztott termálvíztest részletes jellemzésére,
 • A termálvíztartó összlet modellezése, amely a vízkészletekkel való gazdálkodás és megfi gyelő hálózat kialakítását alapozza meg,
 • A jelenlegi termálvíz- és hőszivattyús használatok áttekintése a területen,
 • A hőszivattyús technológia bemutatása és előmozdítása,
 • A termálvíz hasznosítás legjobb gyakorlatának kidolgozása,
 • Javaslatok a geotermikus energia ésszerű felhasználására,
 • A termálvíz gazdálkodás és a geotermikus energia felhasználás jogszabályi kereteinek áttekintése,
 • Javaslat közös termálvíz gazdálkodási stratégia és monitoring kialakítására a határmenti régióban.

A projekt időtartalma

1.9.2009 - 30.10.2011

A projekt értéke

547.166,16 €

A projekt társfinanszírozása

460.614,03 €

Célcsoportok

 • Termálvíz felhasználók (fürdők, egészségközpontok, üvegházak, távfűtő központok)
 • Területfejlesztéssel, vízgazdálkodással és környezetvédelemmel foglalkozó nemzeti és önkormányzati szervezetek
 • Fejlesztési ügynökségek
 • Geotermikus energiahasznosítással kapcsolatos beruházók
 • Az érintett régiók lakossága

Projekt területA projekt terület termálfürdői