Aktualitások

Végső háromnyelvű kiadvány

A projekt eredmények és a zárókonferencia előadás anyagai CD-re írva a célcsoportok számára kiosztásra kerültek. További CD példányok a...

A T-JAM projekt zárókonferenciája

A projekt partnerek ismertették az elért eredményeket a zárókonferencián, amely szeptember 16.-án volt Zalaegerszegen.

A bemutatásokat ...

A projekt eredményei:A földtani-, vízföldtani- és geotermikus modellekre, valamint a közös adatbázisra alapozva meghatározásra kerültek a határt átszelő felszín alatti termálvíz áramlási pályák, kijelölésre került a javasolt közös határokkal osztott felszín alatti termálvíztest, összefoglalás készült a térség jelenlegi geotermikus energia hasznosításáról, pilot hőszivattyús bemutató készült, és javaslatok lettek kidolgozva a közös hévízgazdálkodásra és monitoringra. A projekt eredményei többnyelvű publikációkban és workshopokon kerültek bemutatásra. Közös kiadványok terjesztésével a projekt elérte a lakosság és az érintett döntéshozók tudatosságának növekedését a határ mindkét oldalán.